Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Κρύψτε δραστηριότητες που εμφανίζονται από Timeline app

Σύμφωνα με το Facebook, όταν δίνετε άδεια σε μια εφαρμογή να προσθέσει κάποια δραστηριότητα στο Χρονολόγιό σας, αυτή η δραστηριότητα μπορεί επίσης να εμφανιστεί στη στήλη ενημέρωσης και στις Ενημερώσεις αρχικής σελίδας.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις απορρήτου, η δραστηριότητα των εφαρμογών σας μπορεί να είναι ορατή και σε άλλα άτομα που χρησιμοποιούν την εφαρμογή ή στον δικτυακό της τόπο. «Αν θέλετε να αφαιρέσετε μια ανακοίνωση εφαρμογής από το Χρονολόγιό σας και το αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή.»

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει την κοινοποίηση από το Χρονολόγιό του και να ρυθμίσει τι εμφανίζεται σε αυτό, από το αρχείο δραστηριοτήτων.

Δείτε πως:

Μπορείτε να δείτε όλες τις ανακοινώσεις από εφαρμογές στο ιδιωτικό αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων. Για να αφαιρέσετε μια ανακοίνωση εφαρμογής από το Χρονολόγιό σας και το αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων σας:


  1. Μεταβείτε στο Χρονολόγιο και πατήστε Αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου.
  2. Πατήστε στη δεξιά μεριά της ανακοίνωσης που θέλετε να αφαιρέσετε.
  3. Επιλέξτε Απόκρυψη από το Χρονολόγιο για να αφαιρέσετε τη δραστηριότητα από το Χρονολόγιό σας αλλά να την κρατήσετε στο προσωπικό σας αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων ή επιλέξτε Διαγραφή δημοσίευσης για να την αφαιρέσετε τελείως από το Facebook.
Αν επιλέξετε να αφαιρέσετε μια εφαρμογή, το Facebook διαγράφει επίσης όλες τις δραστηριότητες εφαρμογών από το αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων και το Χρονολόγιο.


Πηγή άρθρου: http://tech.in.gr